GRAPEROS_GRAPH”: GRAFENO EN CÉLULAS SOLARES PEROVSKITAS Y ORGÁNICAS: TINTAS E INTERFACES DE GRAFENOS